परिचय सम्पादन रूपरंग जडी सन्दर्भ वार्तालाप
पृष्ठ
 ध्यान
राखी
 पञ्जीकरण जाइत-जाइत  

किछ सुरक्षित पृष्ठसभ वाहेक प्रत्येक पृष्ठमे एक सम्पादन ट्याब होइत अछि जे क्लिक करि अहाँक ओ पृष्ठमे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करि सकैत छी । ई सम्पादन करिक क्षमता विकिपिडियाक सभसँ असल गुण छी । अहाँक प्रत्येक पृष्ठमे सुधार करि सकैत छी आ ओहिमे तथ्य राखैक अनुमति दैत अछि । यदि अहाँ तथ्य राखैत छी तँ कृपया ओकर सन्दर्भ रखवाक लेल नै बिसरब, कियाकी असान्दर्भिक तथ्यसभ मेटाएल जा सकैत अछि या चुनौती कएल जा सकैत अछि ।