विकिपिडिया:विशेषाधिकार निवेदन

प्रबन्धक सूचनापट्ट
Administrators' Noticeboard

अधिकारी सूचनापट्ट
Bureaucrats' Noticeboard

विशेषाधिकार निवेदन
Requests for rights

टिप्पणीक लेल
निवेदन

Requests for comments

चबुतरा
Discussion Page

आयातक लेल
निवेदन

Requests for importation

मेटबैक लेल निवेदन
Requests for deletion

विशेषाधिकार निवेदन
(Main Page)
अधिकारी
(Bureaucrat)
प्रबन्धक
(Administrator)
बोट
(Bots)
समिक्षक
(Reviewers)
स्वसमिक्षक
(Autopatrolled)
आइपी अवरोध मुक्त
(IP block exempt)
अन्य प्रयोक्ता अधिकार
(Miscellaneous)


मैथिली विकिपिडियामे अनेक प्रयोक्ता-स्तर स्थापित अछि। जे निम्न रहल अछि :-

ई परियोजना भिन्न भिन्न प्रयोक्तासभके विकिपिडियामे उपलब्ध रहल किछ प्रयोक्ता विशेषाधिकार प्रदान करैक लेल अछि। जे ओ प्रयोगकर्तासभके अपन विकि-कार्य कुशल आ सुचारू रुपसँ कऽ सकै। मैथिली विकिपिडियामे विशेष अधिकारसभ अन्तर्गत निम्न अधिकार उपलब्ध अछि -

  • प्रशासक: प्रशासकक समस्त अधिकार एतय देखी।
  • प्रबन्धक: प्रबन्धकक समस्त अधिकार एतय देखी।
  • स्वसमिक्षक प्रयोक्ता (Auto patrolled): ई वर्गक प्रयोगकर्तासभद्वारा अङ्कित कएल गेल सम्पादन साँच मानल जाइत अछि। स्वसमिक्षकसभ विकिपिडियाक विश्वसनीय प्रयोक्ता मानल जाइत अछि।
  • समिक्षक (Reviewers): ई वर्गक प्रयोगकर्ता अन्य प्रयोक्तासभक सम्पादन जाँच करैक अधिकार राखैत अछि। समिक्षकसभद्वारा अङ्कित कएल गेल सम्पादन साँच मानल जाइत अछि जे प्रबन्धक तथा रोल्ब्याकर्ससभ सेहो पूर्ववत नै करि सकैत अछि।
  • पञ्जजीकृत प्रयोक्ता :ई वर्गक प्रयोक्तासभ विकिपिडियाक ओ पञ्जीकृत प्रयोक्ता छी जे अर्धसुरक्षित लेखसभक सम्पादन कऽ सकैत अछि। ई अधिकार दर्ता भेल प्रयोक्तासभके दश टा सम्पादन वा चारि दिन बाद स्वत: मिलैत अछि मुदा यदि कोनो प्रयोक्ता ई अधिकार लेल अनुरोध करत तँ ओ प्रयोगकर्ताके ई वर्गक प्रयोक्ता बनाएल जा सकैत अछि। ई प्रयोक्ताके समस्त अधिकार एतय देखी।