वर्षा ऋतु, वर्ष क एक ऋतु छी , जहिमे वातावरण क तापमान तथा आर्द्रता प्रायः उच्च रहैत अछि ।

सालक अन्य पप्रमुख ऋतूसभ - गृष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसन्त ऋतु