रोग मतलब सजीव प्राणीसभ शरीरमे देखल जाए वाला असामान्य अवस्थाक बुझैत जाएत अछी। विभिन्न दृश्य तथा अदृश्य किराहसभ आर किटाणुसभक आक्रमणसँ सजीव वस्तुसभक असर पुगावैत अछी। रोगसभक निम्न प्रकार वर्गीकरण करल जा सकैत अछी।

मानव जातीक लागै वाला रोगसभ सम्पादन करी

ई समुहमे खास करी तिन किसिमक रोगसभक लेल जा सकैत अछी।

प्राय सबमे देखल जाए वाला रोगसभ सम्पादन करी

मानसिक रोग सम्पादन करी

चर्म रोग सम्पादन करी

हृदय रोग सम्पादन करी

यौन रोग सम्पादन करी

स्वास रोग सम्पादन करी

आँखा रोग सम्पादन करी

दन्त रोग सम्पादन करी

कर्ण रोग सम्पादन करी

केश सम्बन्धि रोग सम्पादन करी

अन्य रोगसभ सम्पादन करी

स्त्री रोग सम्पादन करी

शिशु रोग सम्पादन करी

पशु रोग सम्पादन करी

बाली रोग सम्पादन करी