राजधानी ओ नगरपालिका होएत अछि, जे कोनो देश, प्रदेश, प्रान्त या अन्य प्रशासनिक एकाई अथवा क्षेत्रमे सरकारक गद्दी होमएके प्राथमिक दर्जा हासिल रहैत अछि । राजधानी सामान्य रुप सँ एक सहर होएत अछि, जहि सँ सम्बन्धित सरकारक अड्डा आ सम्मेलन -टिकावैक स्थित होएत अछि आ आम तौर पर अपन कानुन या संविधानद्वारा निर्धारित रहैत अछि।

  तटवर्ती राजधानीसभ भएल देश
  गैर-तटवर्ती राजधानीसभ भएल देश
  गैर-तटवर्ती देश
  एक सँ बेसी राजधानीसभ भएल देश
  देश जहिमे पहिले एक सँ बेसी राजधानी छल

परिभाषासभसंपादित करें

शब्द राजधानी संस्कृत सँ आएल अछि । राजधानी आम तौर पर सङ्घटक क्षेत्रक सब सँ पैग सहर होएत अछि मुदा ई जरुरी नै अछि ।[१]

सन्दर्भ सामग्रीसभसंपादित करें

बाह्य जडीसभसंपादित करें