पौराणीक कालमा पनि मुक्केबाजीको मार्सल आर्ट प्रशिक्षण करल जाएत छल

मार्सल आर्ट (अंग्रेजीमाः Martial Art) वा मार्सल कला, लडाई अभ्यास क प्रणाली आर आत्म-सुरक्षा क लेल प्रशिक्षण करै जाए वाला परम्परा छी । मार्सल आर्ट क एक लक्ष्य रहल अछी : अपन या दुसर क कोनो प्रकारक शारीरिक खतरा से रक्षा करब । मार्सल आर्ट के विज्ञानकला क मिलन मनाल जाइत छी। मार्सल आर्टसे हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म आर विभिन्न सामिदायिक आस्था संग जोडल अछि। इ कलाहरूक प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास गरिनुका साथै लड़ाईका खेलसभमे पय्रोग कैल जाइत छी, नीचा कहियो कहियो इ नृत्य क रूपमे सोह प्रशतूत कल गइल अछि ।

' मार्सल आर्ट्' शब्दक अर्थ "मार्श(मंगलग्रह - रोम लोग युद्ध क देवता) क कलासभ" छी आर इ लडाईक कलासग सम्बन्धित १५ सताब्दिक युरोपेली शब्द छी । मार्सल आर्टक कलाकारके मार्सल कलाकार(अंग्रेजीमाः Martial Artist)कहल जाइत छी।

विविधता आर विस्तारसम्पादन

इतिहाससम्पादन

प्रशिक्षण आर प्रतिस्पर्धासम्पादन

स्वास्थ्य आर लाभसम्पादन

आत्म सुरक्षा, सेना आर कानून व्यवस्थापन प्रणालीसम्पादन

मार्सल आर्ट उद्योगसम्पादन

सन्दर्भ सामाग्रीसभसम्पादन