लोग तथा पशुसभक दिमागी संतुलन बिगैर अथवा मानसिक असन्तुलनक कारण देखल जाएवाला विभिन्न रोगसभक मानसिक रोग कहैत अछी। लोग तथा पशुसभक मानसिक स्थिति बिगारै वाला रोगसभ बहुत प्रकारक अछी। मानसिक स्थिति खराब अथवा कमजोर भेला पर कतेक लोग तथा पशुसभ पागल सेहो होएत अछी।


मानसिक रोगक कारणसभसम्पादन

मनसम्पादन

मस्तिष्कसम्पादन

सरुवा मानसिक रोगसम्पादन

किछ प्रचलित मानसिक रोगसभसम्पादन

मानसिक रोगीक उपचारसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन