मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८


मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघक साधारण सभा प्रस्ताव नं.. २१७ क (३) सँ सन् १९४८ दिसम्बरमे अनुमोदन करै जारी कएल गेल अछि। एहिमे ३० धारासभ रहल अछि।

संयुक्त राष्ट्र संघ
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८
Flag of the United Nations.svg
संयुक्त राष्ट्र संघक झण्डा

प्रस्तावनासम्पादन

धारा १सम्पादन

धारा २सम्पादन

धारा ३सम्पादन

धारा ५सम्पादन

धारा ६सम्पादन

धारा ७सम्पादन

धारा ८सम्पादन

धारा ९सम्पादन

धारा १०सम्पादन

धारा १२सम्पादन

धारा १३सम्पादन

धारा १४सम्पादन

धारा १५सम्पादन

धारा १६सम्पादन

धारा १७सम्पादन

धारा १८सम्पादन

धारा १९सम्पादन

धारा २०सम्पादन

धारा २१सम्पादन

धारा २२सम्पादन

धारा २३सम्पादन

धारा २४सम्पादन

धारा २५सम्पादन

धारा २६सम्पादन

धारा २७सम्पादन

धारा २८सम्पादन

धारा २९सम्पादन

धारा ३०सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन