सुपरस्क्रिप्ट पाठमानवके जन्म पश्चात् सबसँ पहिल बोलल आ सिख भाषाक ओकर "मातृभाषा" कहल जाइत अछि । मातृभाषा कोनो व्यक्तिक सामाजिक एवं भाषा सम्बन्धी आर रिति रिवाजक पहिचान छी। मातृभाषाक व्यक्तिक पहिल भाषा सेहो कहल जाइत अछि ।

Ana Dili.JPG

अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिबससंपादित करें

मातृभाषा दिबस २१ फरबरीम मनाओल जाइत अछि ई पहिल यूनेस्क द्वारा १७ नोभेम्बर १९९९ घोषणा कएल गेल छल।

मातृभाषाक इतिहाससंपादित करें

सन् २००० सँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा शान्ति आर बहुभाषावाद प्रचार प्रसार भरहल अछि। सन् १९५२ क दिन पारस्परिक ढाकाक जगन्नाथ विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजसँ विद्यार्थीसभ पूर्व पाकिस्तानक दुटा राष्ट्रिय भाषासभक रूपम बङ्गाली भाषाक पहिचानक लेल प्रदर्शन कएल गेल छल वहिसँ सेना अश्रुग्याँस आर गोलि चलाओने छल साथै प्रहरी उल्लङ्घनकारीक गिरफ्तार कएन छल वाहि घटनाम प्रदर्शनकरीसभ सेहो मारल गेल छल ।