आदमीक स्त्री सन्तानके बेटी कहल जाएत अछि । बेटीसभ स्त्रिलिङ्गमे पडैत अछि ।

Doddy4GenerationsAug1931A.jpg

सन्दर्भ सामाग्रीसभसम्पादन

बाह्य लिङ्कसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन