फैरोस डेल पनामा

फैरोस डेल पनामा एक निर्माणाधीन गगनचुम्बी इमारत छी।