दिन (Eng:Day) , समयक एकटा एकाई छी। आम प्रयोगमे ई २४ घण्टाक बराबरक अन्तराल छी। ई एक उज्जर दिवस आर एक अन्हार रातिक योग छी।

एज्टेक क्यालेन्डर शिलाखण्डसँ प्राप्त जल, खरिया आर हरिण : एज्टेक क्यालेन्डरमे २० दिनक प्रतीकमेसँ तीन छी।

उदाहरण सम्पादन करी

  • दिन भर काम करि क थाकि गेल ।
  • एक दिन बिक जाएत, माटि क मोल ।
  • महिनामे तीस दिन होएत अछी ।

मूल सम्पादन करी

अन्य अर्थ सम्पादन करी

  • दिनक एक अर्थ बारसँ होएत अछी । जाहिना - आई कोन दिन छी? आई शनिदिन छी।
  • अरबी भाषामे दिन आर दीन शब्द बहुतरास इस्लामिक शब्दसभ तथा नामसभमे आएत अछी जकर अर्थ होएत अछी पंथ, बाट, अपन तरिका। एहन शब्द छी -अलाउद्दीन, समशुद्दिन, गयासुद्दिन।
  • सर्बियाक मुद्रा दिनारक स्थानीय रूपसँ दिन आर डिन कहैत अछी।

सम्बन्धित शब्द सम्पादन करी

हिन्दी मे सम्पादन करी

  • दिनकर - दिन करै वला, अर्थात् सूर्य।
  • दैनिक - प्रतिदिन होए वाला।

अन्य भारतीय भाषासभमे निकटतम शब्द सम्पादन करी