दक्षिण अमेरिका

महादेश

दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महादेशके दक्षिणमा मे अछि। पनामा नहरसे ई दुनु महादेशके अलग होई छी । एकर पश्चिममे पेसिफिक सागर अछि आर पूर्वमे अटलांटिक सागर अछि ।

विश्व नक्शामे दक्षिण अमेरिका

दक्षिण अमेरिकाके देशसभ सम्पादन करी

एहो सभ देखी सम्पादन करी