दक्षिणध्रुवीय महासागर,या दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर सेहो कहल जाएत अछि , विश्वक सबसँ दक्षिण मे स्थित एक महासागर अछि। एकर विस्तार ६०° दक्षिण अक्षांश सँ दक्षिण मे अछि आ ई सम्पूर्ण अन्टार्कटिका महाद्वीपक घेरल अछि (उत्तर दिशासँग)। ई पाँच विशाल महासागरमे सँ चौथा सबसँ पैग महासागर छी। ई महासागरीय क्षेत्र मे उत्तरक ओर बहैवाला ठण्डा अंटार्कटिक जल, गर्म उप-अन्टार्कटिका जलस मिलैत अछि।

दक्षिणध्रुवीय महासागर

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन