तियान्जिन इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर

तियान्जिन इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर एक निर्माणाधीन गगनचुम्बी इमारत छी।