डा. जगदीश चन्द्र बोस

डा. (सर) जगदीश चन्द्र बसु (बंगाली: জগদীশ চন্দ্র বসু जगोदीश चन्द्रो बोशु) (३० नोभेम्बर, १८५८23 नोभेम्बर, १९३७) भारतके प्रसिद्ध वैज्ञानिक छि जेकरा भौतिकी, जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान तथा पुरातत्वके गहिरो ज्ञान छेला। इ पहिल वैज्ञानिक छेला जे रेडियो आर सूक्ष्म तरंगके प्रकाशिकीमे कार्य कर्लक। वनस्पति विज्ञानमे ई कयौँ महत्त्वपूर्ण खोसभ कर्लक। साथ साथ ई भारतके पहिल वैज्ञानिक शोधकर्त्ता वो छेल।

डा. जगदीश चन्द्र बोस