एन्टोनिएट्ट पेरी अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स इन थीएटर या सामान्यतः टोनी पुरस्कार ब्रॉडवे थीएटर मे अभिनय के लेल देल जाएत अछी।

टोनी पुरस्कार
200px
हर्मन रोसी द्वारा १९४९ मे डिज़ाइन कएल गेल
पुरस्कृत (कारण)Excellence in Broadway theatre
प्रदानकर्ताAmerican Theatre Wing and The Broadway League
देशअमेरिका
प्रथम पुरस्कृत१९४७
वेबसाइटwww.tonyawards.com

श्रेणीसभसम्पादन

  • सर्वश्रेष्ठ नाटक
  • सर्वश्रेष्ठ संगीत
  • संगीत क सर्वश्रेष्ठ पुस्तक
  • सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर
  • नाटक क सर्वश्रेष्ठ नविनिकरण
  • एक संगीत-नाटक मे एक अग्रणी अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
  • एक संगीत-नाटक मे एक अग्रणी अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
  • एक नाटक मे एक अग्रणी अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
  • एक नाटक मे एक अग्रणी अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन