जोहान गुटेनबर्ग (1398-1468) आधुनिक मुद्रणकलाके आविष्कारक छेल। ई सन १४३९मे प्रिन्टिङ प्रेसके रचना कर्लक जेकरा एक महान आविष्कार मनला ग्याल अछि।

जोहान गुटेनबर्ग