जिला प्रशासनक एकटा छोट एकाई छी । जिलासभ मिल अञ्चल, प्रान्त आदी बनल अछि । भिन्न भिन्न देशसभमे भिन्न भिन्न प्रकारसँ जिलासभक निर्माण कएल गएल अछि ।

नेपालमे जिला निर्माण सम्पादन करी

नेपालमे कयौ गाँउवार्डसभ मिल जिला बनल अछि तथा जिलासभ मिल अञ्चल बनल अछि आ अञ्चलसभ मिल विकास क्षेत्र बनल अछि । ५ विकाश क्षेत्रसभमे पुरे नेपाल फैलल अछि । नेपालमे कुल ७५ जिलासभ अछि ।

बेलायतमे जिला निर्माण सम्पादन करी

अमेरिकामे जिला निर्माण सम्पादन करी

एहो सभ देखी सम्पादन करी