About this sound (उच्चारण) नेपाली वर्णमालामे व्यन्जनवर्णक छठम अक्षर छिन ।

च अक्षर
प्राप्ति स्थल "https://mai.wikipedia.org/w/index.php?title=च&oldid=94169"