ओलम्पिक खेलसभक केही मेडलसभसंपादित करें

क्र.स. ओलम्पिक मेडल/अन्य
१. १८९६
 
१८९६ ओलम्पिकको रजत पदक
२. १९००
फाइल:Olympic medals Paris 1900.jpg
१९०० ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक प्रयोग कएल स्वर्ण ,रजत आ काश्य पदकसभ
३. १००४
 
१९०४ ओलम्पिकक ८०० मीटर दौडमे प्रदान कएल रजत पदक
४. १९०८
५. १९२०
 
१९२० ओलम्पिकक संवरण पदक
६. १९३६
 
८००मीटर दौडक संवरण पदक
 
स्वर्ण पदक
२०१६
 
२०१६ ओलम्पिकक मेडलसभ