मुख्य मेनु खोली

गर्भपतन(Abortion) महिनावारी भेलाक दिनसँ गणना केला पऽ २८ हप्तासँ पहिल गर्भमे रहल भ्रुण, विकसित भ्रुण अथवा शिशु बाहर निकल बला प्रकृयाक बुझल जाइत अछि । विकसित देशसभमे विभिन्न आधुनिक उपकरणक प्रयोगसँ बचा सकलाक कारण २८ हप्ता पहिलक १०० ग्राम तौलक शिशु बाहर भेला मात्र गर्भपतन बुझल जाइत अछि । सुरक्षीत गर्भपतन महिलासभक प्रजनन अधिकार छी। असुरक्षित गर्भपतन रोक्नाई अपनासभक दाइत्व छी। नेपालमे सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रकृया २०६० द्वारा १२ हप्ताक गर्भ गर्भवती महिलाक मञ्जुरीमे पतन करबाक कानून द्वारा मान्यता देल गेल अछि ।

गर्भपतन
Medievalpreg.jpg
गर्भपतन चित्रण
वर्गीकरण तथा बाह्य सामग्रीसभ
विभाग प्रसूति विज्ञान[*]
डिजिज-डिबी ४१५३
मेडलाइन प्लस ००२९१२
इ-मेडिसिन लेख/२५२५६०
प्यासेन्ट युके गर्भपतन