किबोर्ड (अङ्ग्रेजी:keyboard) अथवा कुञ्जीपाटी एक महत्वपुर्ण उपकरण छी जेकर प्रयोग कम्प्युटरम अक्षर तथा अङ्कसभ पठावैत अछि । ई कम्प्युटरक एक प्रमुख इनपुट उपकरण छी ।

किबोर्डक चित्र

किबोर्ड बहत प्रकारक होएत अछि। सबसँ पहिल चलनम रहल कोबोर्डको डिजाइन QWERTY छी ।

इतिहाससम्पादन

किबोर्ड प्रकारसम्पादन

मानकसम्पादन

ल्याप्टप-आकारसम्पादन

लचिला कीबोर्डसम्पादन

खेलैवालासम्पादन

औंठा आकारकसम्पादन

बहुकार्यात्मकसम्पादन

गैर-मानक लेआउट आ विशेष प्रयोग प्रकारसम्पादन

कर्डेडसम्पादन

सफ्टवेयरसम्पादन

प्रक्षेपण (लेजरद्वारा रूपमे)सम्पादन

ओप्टिकल किबोर्ड प्रविधिसम्पादन

लेआउटसम्पादन

अल्फावेटिकसम्पादन

प्रमुख प्रकारसम्पादन

अक्षराङ्कीयसम्पादन

परिमार्जक कुञ्जीसम्पादन

क्रसर कुञ्जीसभसम्पादन

प्रणाली आदेशसभसम्पादन

विविधसम्पादन

संख्यात्मक कुञ्जीसभसम्पादन

बहु रूपरेखासम्पादन

लेआउट परिवर्तन सफ्टवेयरसम्पादन

रोशनीसम्पादन

प्रौद्योगिकीसम्पादन

प्रमुख स्विचसम्पादन

नियन्त्रण प्रोसेसरसम्पादन

जडान प्रकारसम्पादन

वैकल्पिक पाठ प्रविष्ट विधिसभसम्पादन

अन्य मुद्दासभसम्पादन

कि-स्ट्रोक लगसम्पादन

भौतिक चोटसम्पादन

पैथोजन प्रसारणसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन