अन्तरिक्ष उडान (spaceflight)क सन्दर्भमे, उपग्रह एक वस्तु (object) छी जे मानव (human) प्रयासद्वारा कक्ष (orbit)मे राखल गएल अछि । एहि तरहक वस्तुसभके प्राकृतिक उपग्रहसभ (natural satellite) जेना चन्द्रमासँ अलग करैक लेल कखेनौ कखेनौ कृत्रिम उपग्रह कहल जाएत अछि ।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रहक एक पूर्ण आकार मोडल छी इआरएस २ (ERS 2)

इतिहाससम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन