इतिहासकार ओ छी जे इतिहास लेखन करेत होए । एक इतिहासकार एक एहन व्यक्ति छी जे अतीतक बारेमे अध्ययन आ लेखन करैत अछि, आ एकरा ओ वस्तु पर एक अधिकारक रूपमे मानल जाएत अछि । एक इतिहासकार मानव जाति सँ सम्बन्धित पिछला घटनासभक निरन्तर, व्यवस्थित कथा आ अनुसन्धान सँ चिन्तन करि लेखन करैत अछि ।

उदाहरणसंपादित करें

इतिहासकार मानैत अछि की कोलम्बस सँ पहिने बहुतेक लोकसभ अमेरिकाक खोजि करि लेनए छल ।

मूलसंपादित करें

अन्य अर्थसंपादित करें

सन्दर्भ सामग्रीसभसंपादित करें

बाह्य जडीसभसंपादित करें