अनेक दर्शन शास्त्रधर्म शास्त्रसभके अनुसार आत्मा जीवनके एकटा अंग छि। मानव प्राणी जे अलौकिक छए,के मृत्यु पश्चात ओकर आत्माके मृत्यु नैहाईछि। विज्ञान आई तक याकर बारेमे कुछो पता नैलग्या सकल छि, कथिल की आत्माके जाँचके लेल कुनो नियन्त्रण मार्ग नैछई। धार्मिक दार्शनिक आ पौराणिक परम्परा मे प्राण के निराकार मनल ग्यल अछि।