अमेरिकाक राष्ट्रपतिसभक सूची

राष्ट्रपतिहरूसम्पादन

Parties

      स्वतन्त्र       फेडरल       डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन       डेमोक्र्याटिक       Whig       रिपब्लिकन

अध्यक्षता अबधि[n १] अमेरिकाको राष्ट्रपति पदवहाली गरेको दिन पद छोडेको दिन दल उपराष्ट्रपति कार्यकाल पटक
  जर्ज वासिङ्टन
[१][२][३][४]
अप्रिल ३०, १७८९ मार्च ४, १७९७ स्वतन्त्र जोन एडाम्स
  जोन एडाम्स
[५][६][७][८]
मार्च ४, १७९७ मार्च ४,१८०१ फेडरल थोमस जेफर्सन
  थोमस जेफर्सन
[९][१०][११][१२]
मार्च ४, १८०१ मार्च ४, १८०९ डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन Aaron Burr
जर्ज Clinton
  जेम्स म्याडिसन
[१३][१४][१५][१६]
मार्च ४, १८०९ मार्च ४, १८१७ डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन जर्ज Clinton[n २]
रिक्त [n ३]
Elbridge Gerry[n २]
रिक्त [n ३]
  जेम्स मुनरो
[१७][१८][१९][२०]
मार्च ४, १८१७ मार्च ४, १८२५ डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन डेनियल डी. टम्किन्स
6   जोन क्विन्से एडाम्स
[२१][२२][२३][२४]
मार्च ४, १८२५ मार्च ४, १८२९ डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन
National रिपब्लिकन
जोन C. Calhoun १०
  एन्ड्रियू ज्याक्सन
[२५][२६][२७][२८]
मार्च ४, १८२९ मार्च ४, १८३७ डेमोक्र्याटिक जोन C. Calhoun[n ४] ११
रिक्त [n ३]
मार्टिन भान बरेन १२
8   मार्टिन भान बरेन
[२९][३०][३१][३२]
मार्च ४, १८३७ मार्च ४, १८४१ डेमोक्र्याटिक रिचार्ड मेन्टर जोन्सन १३
9   विलियम हेनरी ह्यारिसन
[३३][३४][३५][३६]
मार्च ४, १८४१ अप्रिल ४, १८४१[n २] Whig जोन टेलर १४
10[n ५]   जोन टेलर
[३७][३८][३९][४०]
अप्रिल ४, १८४१ मार्च ४, १८४५ Whig
No पार्टी[n ६]
आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन |रिक्त [n ३]
११   जेम्स के. पोल्क
[४१][४२][४३][४४]
मार्च ४,१८४५ मार्च ४, १८४९ डेमोक्र्याटिक जर्ज M. डाल्लास १५
12   ज्याचरी टेलर
[४५][४६][४७][४८]
मार्च ४, १८४९ जुलाई ९, १८५०[n २] Whig मिल्लार्ड फिल्मोर १६
13   मिल्लार्ड फिल्मोर
[४९][५०][५१][५२]
जुलाई ९, १८५० मार्च ४, १८५३ Whig आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
१४   फ्र्यांकलिन पार्स
[५३][५४][५५][५६]
मार्च ४, १८५३ मार्च ४, १८५७ डेमोक्र्याटिक विलियम R. किङ[n २] १७
रिक्त [n ३]
15   जेम्स बुकानान
[५७][५८][५९][६०]
मार्च ४, १८५७ मार्च ४, १८६१ डेमोक्र्याटिक जोन C. ब्रेकिनरिज १८
16   अब्राहम लिंकन
[६१][६२][६३][६४]
मार्च ४, १८६१ अप्रिल १५, १८६५[n ७] रिपब्लिकन
National Union[n ८]
Hannibal Hamlin १९
एन्ड्रयु जोन्सन २०
17   एन्ड्रयु जोन्सन
[६५][६६][६७][६८]
अप्रिल १५, १८६५ मार्च ४, १८६९ डेमोक्र्याटिक
National Union[n ८]
आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
18   Ulysses S. Grant
[६९][७०][७१][७२]
मार्च ४, १८६९ मार्च ४, १८७७ रिपब्लिकन Schuyler Colfax २१
हेनरी विल्सन[n २] २२
रिक्त [n ३]
19   रुथरफोर्ड बी. हाएज
[७३][७४][७५][७६]
मार्च ४, १८७७ मार्च ४, १८८१ रिपब्लिकन विलियम A. Wheeler २३
20   जेम्स A. गार्फिल्ड
[७७][७८][७९][८०]
मार्च ४, १८८१ सेप्टेम्बर १९, १८८१[n ७] रिपब्लिकन Chester A. Arthur २४
21   Chester A. Arthur
[८१][८२][८३][८४]
सेप्टेम्बर १९, १८८१ मार्च ४, १८८५ रिपब्लिकन आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
22   ग्रोभर क्लेभल्याण्ड
[८५][८६][८७][८८]
मार्च ४, १८८५ मार्च ४, १८८९ डेमोक्र्याटिक थोमस ए हेन्ड्रीक्स[n २] २५
रिक्त [n ३]
23   बेन्जामिन ह्यारिसन
[८९][९०][९१][९२]
मार्च ४, १८८९ मार्च ४, १८९३ रिपब्लिकन Levi P. Morton २६
24   ग्रोभर क्लेभल्याण्ड
(2nd term)
[८५][८६][८७][८८]
मार्च ४, १८९३ मार्च ४, १८९७ डेमोक्र्याटिक Adlai E. Stevenson I २७
25   विलियम म्याकिन्ले
[९३][९४][९५][९६]
मार्च ४, १८९७ सेप्टेम्बर १४, १९०१[n ७] रिपब्लिकन ग्यारेट होबार्ट[n २] २८
आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
थियोडोर रूजवेल्ट २९
26   थियोडोर रूजवेल्ट
[९७][९८][९९][१००]
सेप्टेम्बर १४, १९०१ मार्च ४, १९०९ रिपब्लिकन आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
Charles W. Fairbanks ३०
27   विलियम होवार्ड टाफ्ट
[१०१][१०२][१०३][१०४]
मार्च ४, १९०९ मार्च ४, १९१३ रिपब्लिकन जेम्स S. सर्मन[n २] ३१
रिक्त [n ३]
28   वुड्रो विल्सन
[१०५][१०६][१०७][१०८]
मार्च ४, १९१३ मार्च ४,१९२१ डेमोक्र्याटिक Thomas R. Marshall ३२
३३
29   Warren G. Harding
[१०९][११०][१११][११२]
मार्च ४, १९२१ अगस्त २, १९२३[n २] रिपब्लिकन क्याल्भिन कुलिड्ज ३४
30   क्याल्भिन कुलिड्ज
[११३][११४][११५][११६]
अगस्त २, १९२३ मार्च ४, १९२९ रिपब्लिकन आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
चार्ल्स जी डावेस ३५
31   हर्बर्ट हुबर
[११७][११८][११९][१२०]
मार्च ४, १९२९ मार्च ४, १९३३ रिपब्लिकन Charles Curtis ३६
32   फ्र्याङ्कलिन डी. रूजबेल्ट
[१२१][१२२][१२३][१२४]
मार्च ४, १९३३ अप्रिल १२, १९४५[n २] डेमोक्र्याटिक जोन नान्स गार्नर ३७
३८
हेनरी ए वालेस ३९
ह्यारी एस ट्रुम्यान ४०
33   ह्यारी एस ट्रुम्यान
[१२५][१२६][१२७][१२८]
अप्रिल १२, १९४५ जनबरी २०, १९५३ डेमोक्र्याटिक आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
आल्बेन डब्ल्यु बार्क्ले ४१
34   ड्वीट डी. आइजेनहावर
[१२९][१३०][१३१][१३२]
जनबरी २०, १९५३ जनबरी २०, १९६१ रिपब्लिकन रिचार्ड निक्सन ४२
४३
35   जोन एफ केनेडी
[१३३][१३४][१३५][१३६]
जनबरी २०, १९६१ नोभेम्बर २२, १९६३[n ७] डेमोक्र्याटिक लिन्डन B. जोन्सन ४४
36   लिन्डन B. जोन्सन
[१३७][१३८][१३९][१४०]
नोभेम्बर २२, १९६३ जनबरी २०, १९६९ डेमोक्र्याटिक आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
हर्बर्ट हम्पह्रे ४५
37   रिचार्ड निक्सन
[१४१][१४२][१४३][१४४]
जनबरी २०, १९६९ अगस्त ९, १९७४[n ४] रिपब्लिकन Spiro Agnew[n ४] ४६
४७
रिक्त [n ३]
जेराल्ड फोर्ड
38   जेराल्ड फोर्ड
[१४५][१४६][१४७][१४८]
अगस्त ९, १९७४ जनबरी २०, १९७७ रिपब्लिकन आकृति:पार्टी शेडिङ/छैन | रिक्त [n ३]
नेल्सन रकफेलर
39 100px जिम्मी कार्टर
[१४९][१५०][१५१][१५२]
जनबरी २०, १९७७ जनबरी २०, १९८१ डेमोक्र्याटिक वाल्टर मोन्डाले ४८
40   रोनाल्ड रेगन
[१५३][१५४][१५५][१५६]
जनबरी २०, १९८१ जनबरी २०, १९८९ रिपब्लिकन जर्ज एच डब्ल्यू बुस ४९
५०
41   जर्ज एच डब्ल्यू बुस
[१५७][१५८][१५९][१६०]
जनबरी २०, १९८९ जनबरी २०, १९९३ रिपब्लिकन Dan Quayle ५१
42   बिल क्लिन्टन
[१६१][१६२][१६३][१६४]
जनबरी २०, १९९३ जनबरी २०, २००१ डेमोक्र्याटिक अल गोर ५२
५३
43   जर्ज डब्लु बुस
[१६५][१६६][१६७][१६८]
जनबरी २०, २००१ जनबरी २०, २००९ रिपब्लिकन डीक चेन्नी ५४
५५
४४   बाराक ओबामा
[१६९][१७०][१७१]
जनबरी २०, २००९ बहालवाला   डेमोक्र्याटिक   Joe Biden ५६

नोट्ससम्पादन

 1. A presidency is defined as consecutive time in office served by a single person. For example, जर्ज वासिङ्टन served two consecutive terms and is counted as the first राष्ट्रपति (not the first and second). जेराल्ड फोर्ड assumed the presidency after the resignation of रिचार्ड निक्सन, serving out the remainder of what would have been निक्सन's second term. The fact that Ford was not voted into office does not affect the numbering, which makes him the 38th राष्ट्रपति. In addition, under this numbering, ग्रोभर क्लेभल्याण्ड is counted as having two separate presidencies, having served two non-consecutive terms.
 2. २.०० २.०१ २.०२ २.०३ २.०४ २.०५ २.०६ २.०७ २.०८ २.०९ २.१० Died in office of natural causes.
 3. ३.०० ३.०१ ३.०२ ३.०३ ३.०४ ३.०५ ३.०६ ३.०७ ३.०८ ३.०९ ३.१० ३.११ ३.१२ ३.१३ ३.१४ ३.१५ ३.१६ ३.१७ Prior to ratification of the Twenty-fifth Amendment to the संयुक्त राज्य अमेरिका Constitution in 1967, there was no provision for filling a vacancy in the Vice Presidency. जेराल्ड फोर्ड was the first person to fill such a vacancy under the provisions of the Twenty-fifth Amendment.
 4. ४.० ४.१ ४.२ Resigned.
 5. Being the first vice राष्ट्रपति to assume the presidency, टेलर set a precedent that a vice राष्ट्रपति who assumes the office of राष्ट्रपति becomes a fully functioning राष्ट्रपति who has his own presidency, as opposed to just a caretaker राष्ट्रपति. His political opponents attempted to refer to him as "Acting राष्ट्रपति", but he refused to allow that. The Twenty-fifth Amendment to the संयुक्त राज्य अमेरिका Constitution put टेलर's precedent into the Constitution.
 6. Former Democrat who ran for Vice राष्ट्रपति on Whig ticket. Clashed with Whig congressional leaders and was expelled from the Whig पार्टी in 1841.
 7. ७.० ७.१ ७.२ ७.३ Assassinated.
 8. ८.० ८.१ अब्राहम लिंकन and एन्ड्रियू जोन्सन were, respectively, a रिपब्लिकन and a Democrat who ran on the National Union ticket in 1864.


Referencesसम्पादन

 1. The White House (मार्च १२, २००७), जर्जवासिङ्टन/ "Biography of जर्ज वासिङ्टन", Whitehouse.gov, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 2. वासिङ्टन_जर्ज.shtml "The First राष्ट्रपति: 1789–1797 जर्ज वासिङ्टन "Father of his Country"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 3. वासिङ्टन "जर्ज वाशिंगटन – स्वतन्त्र पार्टी – 1st राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 4. वासिङ्टन.asp "जर्ज वासिङ्टन (February 22, 1732 – December 14, 1799)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 5. "Biography of जोन एडाम्स", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 6. "The Second राष्ट्रपति: 1797–1801 जोन एडाम्स "Following in the Footsteps"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 7. "जोन एडाम्स – फेडरल पार्टी – 2nd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 8. "जोन एडाम्स (October 30, 1735 – July 4, 1826)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 9. "Biography of थोमस जेफर्सन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 10. "The Third राष्ट्रपति: 1801–1809 थोमस जेफर्सन "The Renaissance Leader"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 11. "थोमस जेफर्सन – डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन पार्टी – 3rd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 12. "थोमस जेफर्सन (April 13, 1743 – July 4, 1826)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 13. "Biography of जेम्स Madison", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 14. "The Fourth राष्ट्रपति: 1809–1817 जेम्स म्याडिसन "The Nation Builder"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 15. "जेम्स म्याडिसन – डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन पार्टी – 4th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 16. "जेम्स Madison (March 16, 1751 – June 28, 1836)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 17. "Biography of जेम्स Madison", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 18. "The Fifth राष्ट्रपति: 1817–1825 जेम्स मुनरो "The Era of Good Feelings"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 19. "जेम्स मुनरो – डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन पार्टी – 5th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 20. "जेम्स मुनरो (April 28, 1758 – July 4, 1831)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 21. "Biography of जोन क्विन्से एडाम्स", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 22. "The Sixth राष्ट्रपति: 1825–1829 जोन क्विन्से एडाम्स "Born to Lead"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 23. "जोन क्विन्से एडाम्स – फेडरल, डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन, National रिपब्लिकन, WHIG पार्टी – 6th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 24. "जोन क्विन्से एडाम्स (July 11, 1767 – February 23, 1848)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 25. "Biography of एन्ड्रियू ज्याक्सन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 26. "The Seventh राष्ट्रपति: 1829–1837 एन्ड्रियू ज्याक्सन "Old Hickory"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 27. "एन्ड्रियू ज्याक्सन – डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन पार्टी – 7th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 28. "एन्ड्रियू ज्याक्सन (March 15, 1767 – June 8, 1845)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 29. "Biography of मार्टिन भान बरेन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 30. "The Eighth राष्ट्रपति: 1837–1841 मार्टिन भान बरेन "The Red Fox"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 31. "मार्टिन भान बरेन – डेमोक्र्याटिक-रिपब्लिकन, डेमोक्र्याटिक, and Free Soil पार्टी – 8th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 32. "मार्टिन भान बरेन (December 5, 1782 – July 24, 1862)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 33. "Biography of विलियम हेनरी ह्यारिसन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 34. "The Ninth राष्ट्रपति: 1841–1841 विलियम हेनरी ह्यारिसन "Old Tippecanoe"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 35. "विलियम हेनरी ह्यारिसन – WHIG पार्टी – 9th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 36. "विलियम हेनरी ह्यारिसन (February 9, 1773 – April 4, 1841)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 37. "Biography of जोन टेलर", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 38. "The Tenth राष्ट्रपति: 1841–1845 जोन टेलर "His Accidency"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 39. "जोन टेलर – No पार्टी – 10th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 40. "जोन टेलर (March 29, 1790 – January 18, 1862)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 41. "Biography of जेम्स पोल्क", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 42. "The Eleventh राष्ट्रपति: 1845–1849 जेम्स Knox पोल्क "The Dark Horse"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 43. "जेम्स पोल्क – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 11th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 44. "जेम्स के. पोल्क (November 2, 1795 – June 15, 1849)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 45. "Biography of ज्याचरी टेलर", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 46. "The Twelfth राष्ट्रपति: 1849–1850 ज्याचरी टेलर "Old Rough-and-Ready"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 47. "ज्याचरी टेलर – WHIG पार्टी – 12th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 48. "ज्याचरी टेलर (November 24, 1784 – July 9, 1850)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 49. "Biography of मिल्लार्ड फिल्मोर", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 50. "The Thirteenth राष्ट्रपति: 1850–1853 मिल्लार्ड फिल्मोर "Forgotten Leader"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 51. "Millard Filmore – WHIG पार्टी – 13th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 52. "मिल्लार्ड फिल्मोर (January 7, 1800 – March 8, 1874)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 53. "Biography of फ्र्यांकलिन पार्स", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 54. "The Fourteenth राष्ट्रपति: 1853–1857 फ्र्यांकलिन पार्स "Overwhelmed by Events"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 55. "फ्र्यांकलिन पार्स – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 14th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 56. "फ्र्यांकलिन पार्स (November 23, 1804 – October 8, 1869)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 57. बुकानान/ "Biography of जेम्स बुकानान", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 58. "The Fifteenth राष्ट्रपति: 1857–1861 जेम्स बुकानान "An अमेरिकी Hero"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 59. "जेम्स बुकानान – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 15th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 60. "जेम्स बुकानान (April 23, 1791 – June 1, 1868)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 61. "Biography of अब्राहम लिंकन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 62. "The Sixteenth राष्ट्रपति: 1861–1865 अब्राहम लिंकन "The Great Emancipator"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 63. "अब्राहम लिंकन – Republic, National Union पार्टी – 16th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 64. "अब्राहम लिंकन (February 12, 1809 – April 15, 1865)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 65. जोन्सन/ "Biography of एन्ड्रयु जोन्सन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 66. "The Seventeenth राष्ट्रपति: 1865–1869 एन्ड्रयु जोन्सन "Between North and South"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 67. जोन्सन "एन्ड्रयु जोन्सन – National Union पार्टी – 17th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 68. "एन्ड्रयु जोन्सन (December 29, 1808 – July 31, 1875)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 69. "Biography of Ulysses S. Grant", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 70. "The Eighteenth राष्ट्रपति: 1869–1877 Ulysses Simpson Grant "The Hero as Politician"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 71. "Ulysses S. Grant – National Union पार्टी – 18th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 72. "Ulysses S. Grant (April 27, 1822 – July 23, 1885)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 73. "Biography of रुथरफोर्ड बी. हाएज", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 74. "The Nineteenth राष्ट्रपति: 1877–1881 Rutherford Birchard Hayes "Striving For A Fresh Start"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 75. "रुथरफोर्ड बी. हाएज – रिपब्लिकन पार्टी – 19th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 76. "रुथरफोर्ड बी. हाएज (October 4, 1822 – January 17, 1893)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 77. "Biography of जेम्स गार्फिल्ड", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 78. "The Twentieth राष्ट्रपति: 1881–1881 जेम्स Abram गार्फिल्ड "The Preacher"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 79. "जेम्स गार्फिल्ड – रिपब्लिकन पार्टी – 20th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 80. "जेम्स A. गार्फिल्ड (November 19, 1831 – September 19, 1881)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 81. "Biography of Chester Arthur", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 82. "The Twenty-First राष्ट्रपति: 1881–1885 Chester Alan Arthur "The Self-Reformer"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 83. "Chester A. Arthur – रिपब्लिकन पार्टी – 21st राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 84. "Chester A. Arthur (October 5, 1829 – November 18, 1886)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 85. ८५.० ८५.१ "Biography of ग्रोभर क्लेभल्याण्ड", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 86. ८६.० ८६.१ "The Twenty-Second राष्ट्रपति: 1885–1889 The Twenty-Fourth राष्ट्रपति: 1893–1897 ग्रोभर क्लेभल्याण्ड "The Law Man"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 87. ८७.० ८७.१ "ग्रोभर क्लेभल्याण्ड – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 22nd and 24th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 88. ८८.० ८८.१ "ग्रोभर क्लेभल्याण्ड (March 18, 1837 – June 24, 1908)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 89. "Biography of बेन्जामिन ह्यारिसन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 90. "The Twenty-Third राष्ट्रपति: 1889–1893 बेन्जामिन ह्यारिसन "राष्ट्रपतिial Grandson"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 91. "विलियम हेनरी ह्यारिसन – Whig पार्टी – 23rd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 92. "बेन्जामिन ह्यारिसन (August 20, 1833 – March 13, 1901)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 93. "Biography of विलियम म्याकिन्ले", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 94. "The Twenty-Fifth राष्ट्रपति: 1897–1901 विलियम म्याकिन्ले "Bridge to a New Century"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 95. "विलियम म्याकिन्ले – रिपब्लिकन पार्टी – 25th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 96. "विलियम म्याकिन्ले (January 29, 1843 – September 14, 1901)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 97. "Biography of थियोडोर रूजवेल्ट", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 98. "The Twenty-Sixth राष्ट्रपति: 1901–1909 थियोडोर रूजवेल्ट "The Giant in the Bully Pulpit"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 99. "थियोडोर रूजवेल्ट – रिपब्लिकन, Bull Moose पार्टी – 26th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 100. "थियोडोर रूजवेल्ट (October 27, 1858 – January 6, 1919)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 101. "Biography of विलियम होवार्ड टाफ्ट", Whitehouse.gov, मार्च १३, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 102. "The Twenty-Seventh राष्ट्रपति: 1909–1913 विलियम होवार्ड टाफ्ट "Reluctant Leader"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 103. "विलियम होवार्ड टाफ्ट – रिपब्लिकन पार्टी – 27th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 104. "विलियम होवार्ड टाफ्ट (September 15, 1857 – March 8, 1930)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 105. "Biography of वुड्रो विल्सन", Whitehouse.gov, मार्च १३, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 106. "The Twenty-Eighth राष्ट्रपति: 1913–1921 वुड्रो विल्सन "Prophet Without Honor"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 107. "वुड्रो विल्सन – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 28th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 108. "वुड्रो विल्सन (December 28, 1856 – February 3, 1924)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 109. "Biography of Warren G. Harding", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 110. "The Twenty-Ninth राष्ट्रपति: 1921–1923 Warren Gamaliel Harding "Prophet Without Honor"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 111. "Warren Harding – रिपब्लिकन पार्टी – 29th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 112. "Warren G. Harding (November 2, 1865 – August 2, 1923)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 113. "Biography of क्याल्भिन कुलिड्ज", Whitehouse.gov, मार्च १३, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 114. "The Thirtieth राष्ट्रपति: 1923–1929 क्याल्भिन कुलिड्ज "The New Englander"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 115. "क्याल्भिन कुलिड्ज – रिपब्लिकन पार्टी – 30th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 116. "क्याल्भिन कुलिड्ज (July 4, 1872 – January 5, 1933)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 117. "Biography of हर्बर्ट हुबर", Whitehouse.gov, मार्च १३, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 118. "The Thirty-First राष्ट्रपति: 1929–1933 Herbert Clark Hoover "The Great Engineer"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 119. "हर्बर्ट हुबर – रिपब्लिकन पार्टी – 31st राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 120. "हर्बर्ट हुबर (August 10, 1874 – October 20, 1964)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 121. "Biography of फ्र्याङ्कलिन डी. रूजबेल्ट", Whitehouse.gov, मार्च २०, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 122. "The Thirty-Second राष्ट्रपति: 1933–1945 फ्र्याङ्कलिन Delano रूजबेल्ट "New Dealer and Global Warrior"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 123. "फ्र्याङ्कलिन डी. रूजबेल्ट – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 32nd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 124. "फ्र्याङ्कलिन डी. रूजबेल्ट (January 30, 1882 – April 12, 1945)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 125. "Biography of Harry S Truman", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 126. "The Thirty-Third राष्ट्रपति: 1945–1953 ह्यारी एस ट्रुम्यान "The Buck Stopped Here"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 127. "ह्यारी एस ट्रुम्यान – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 33rd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 128. "ह्यारी एस ट्रुम्यान (May 8, 1884 – December 26, 1972)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 129. "Biography of ड्वीट डी. आइजेनहावर", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 130. "The Thirty-Fourth राष्ट्रपति: 1953–1961 ड्वीट डेभिड आइजेनहावर "I Like Ike"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 131. "ड्वीट डी. आइजेनहावर – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 34th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 132. "ड्वीट डी. आइजेनहावर (October 14, 1890 – March 28, 1969)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 133. "Biography of जोन एफ केनेडी", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 134. "The Thirty-Five राष्ट्रपति: 1961–1963 जोन Fitzgerald Kennedy "Inspiring A Generation"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 135. "जोन एफ केनेडी – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 35th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 136. "जोन एफ केनेडी (May 29, 1917 – November 22, 1963)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 137. "Biography of लिन्डन B. जोन्सन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 138. "The Thirty-Sixth राष्ट्रपति: 1963–1969 लिन्डन Baines जोन्सन "So Close To Greatness"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 139. "लिन्डन B. जोन्सन – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 36th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 140. "लिन्डन B. जोन्सन (August 27, 1908 – January 22, 1973)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 141. "रिचार्ड M. निक्सन", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 142. "The Thirty-Seventh राष्ट्रपति: 1969–1974 रिचार्ड Milhous निक्सन "The Road to Watergate"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 143. "रिचार्ड निक्सन – रिपब्लिकन पार्टी – 37th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 144. "रिचार्ड M. निक्सन (January 9, 1913 – April 22, 1994)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 145. "Biography of Gerald R. Ford", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 146. "The Thirty-Eighth राष्ट्रपति: 1974–1977 Gerald Rudolph Ford "A Time for Healing"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 147. "जेराल्ड फोर्ड – रिपब्लिकन पार्टी – 38th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 148. "Gerald R. Ford (July 14, 1913 – December 26, 2006)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 149. "Biography of जिम्मी कार्टर", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 150. "The Thirty-Ninth राष्ट्रपति: 1977–1981 जेम्स Earl Carter "Not a Politician"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 151. "जिम्मी कार्टर – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 39th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 152. "जिम्मी कार्टर (October 1, 1924 – )", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 153. "Biography of रोनाल्ड रेगन", Whitehouse.gov, जून २५, २००८, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 154. "The Fortieth राष्ट्रपति: 1981–1989 Ronald Wilson Reagan "The Great Communicator"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 155. "रोनाल्ड रेगन – रिपब्लिकन पार्टी – 40th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 156. "रोनाल्ड रेगन (February 6, 1911 – June 5, 2004)", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 157. "Biography of जर्ज Herbert Walker Bush", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 158. "The Forty-First राष्ट्रपति: 1989–1993 जर्ज Herbert Walker Bush "The Last Cold Warrior"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 159. "जर्ज एच डब्ल्यू बुस – रिपब्लिकन पार्टी – 41st राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 160. "जर्ज Bush (June 12, 1924 – )", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 161. "Biography of विलियम J. Clinton", Whitehouse.gov, मार्च १२, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 162. "The Forty-Second राष्ट्रपति: 1993–2001 विलियम जेफर्सन Clinton "Prosperity And Turmoil"", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 163. "बिल क्लिन्टन – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 42nd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 164. "बिल क्लिन्टन (August 19, 1946 – )", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 165. "Biography of राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस", Whitehouse.gov, फरबरी २५, २००७, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 166. "The Forty-Third राष्ट्रपति: 2001–present जर्ज Walker Bush", अमेरिकी Heritage, Forbes, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 167. "जर्ज डब्लु बुस – रिपब्लिकन पार्टी – 43rd राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 168. "जर्ज डब्ल्यु बुस (July 6, 1946 – )", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 
 169. "राष्ट्रपति बाराक ओबामा", Whitehouse.gov, जनवरी २०, २००९, अभिगमन तिथि जनवरी २० २००९  |dateformat= प्यारामिटर नै ग्रहण केलक (सहायता)
 170. "बाराक ओबामा – डेमोक्र्याटिक पार्टी – 44th राष्ट्रपति – अमेरिकी राष्ट्रपतिs", History, अभिगमन तिथि जनवरी १२ २००९ 
 171. "बाराक ओबामा (August 4, 1961 – )", अमेरिकी राष्ट्रपतिs: Life Portrait, C-SPAN, अभिगमन तिथि जनवरी १२, २००९ 

External linksसम्पादन