अमजद खान भारतीय चलचित्र क्षेत्रक एक अभिनेता छी । ।

व्यक्तिगत जीवनसम्पादन

प्रमुख चलचित्रसभसम्पादन

नामाङ्कन तथा पुरस्कारसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन